navmenu

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Uw vervoer gewoon goed verzekerd tegen een aantrekkelijke premie.

Autoverzekering

Een autoverzekering is een ruime term voor velerlei verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht. Deze verplichting wordt in Nederland geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Brommerverzekering

U moet in ieder geval WA verzekerd zijn, daarom maakt een WA-verzekering altijd deel uit van elke vorm van brommerverzekering. Deze verzekering dekt schade die u aan derden toebrengt met uw brommer. Die schade kan zowel materieel als lichamelijk zijn. Een WA-verzekering is de noodzakelijke basisverzekering en de goedkoopste vorm om uzelf te verzekeren. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om uw verzekering uit te breiden.

Fietsverzekering

U kunt uw fiets verzekeren tegen diefstal en/of beschadiging. Afhankelijk van de situatie kunt u de verzekering sluiten voor 1 tot maximaal 5 jaar. Er geldt één veiligheidsvoorwaarde voor alle fietsverzekeringen: uw fiets moet altijd op slot worden gezet met een ART-goedgekeurd veiligheidsslot.

Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Tevens bieden wij de mogelijkheid om een afspraak in de avonduren te plannen.