navmenu

Huis en Gezin

Huis en Gezin
Woonhuisverzekering

Uw huis is de grootste aankoop van uw leven. Verzeker het tegen schade door brand, storm of inbraak met een woonhuisverzekering.

Inboedelverzekering

U bent gehecht aan uw spullen. Daarnaast zijn ze veel geld waard. Verzeker ze tegen schade of diefstal met een inboedelverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade aan anderen.

Het gaat om schade die u bij andere persoon veroorzaakt.

Gezinsongevallen

Een ongevallenverzekering in Nederland is een sommenverzekering die tot doel heeft een uitkering te verstrekken indien de verzekerde een ongeval overkomt. Er

kan een uitkering worden verstrekt bij ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit en overlijden.

Uitvaartverzekering

Voor een goede verzorging van uw begrafenis of crematie is een passende uitvaartverzekeringen overlijden. noodzakelijk. Wij inventariseren uw wensen en vergelijken samen met uw de diverse uitvaartverzekeringen.

Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 en 13.30-17.00 uur.
Tevens bieden wij de mogelijkheid om een afspraak in de avonduren te plannen.